Ouron Senior Developer Matti Kärki on yksi meidän kokeneimmista ja pisimmän uran IT-alalla tehneistä testaajistamme. Matin tausta on vahvasti ohjelmistokehityksessä, mutta viime vuodet ovat kuluneet testauksen parissa. Lue alta, miten urapolku vei Matin talonmiehen hommista lopulta Ourolle.

Uran alku

Matin kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan alkoi jo 1980-luvun lopulla. Tuohon aikaan laitteet olivat kalliita eivätkä Matin vanhemmat raaskineet satsata markkojaan moiseen. Mattia kuitenkin kiinnosti, miten tietokone toimii ja uteliaana hän seurasi vierestä, kuinka kaverit pelasivat ja ohjelmoivat omilla koneillaan. Aikanaan, isänsä työn kautta, Matti sai lopulta vanhan käytöstä poistetun PC:n, jota hän alkoi tutkimaan ja perehtymään siihen, mitä ATK oikein pitää sisällään. Laitteisto ei ollut häävi, elettiin MS-DOS-aikakautta, eikä kone pyörittänyt muuta kuin tekstipohjaisia sovelluksia. Tuohon aikaan ei vielä ollut Internetiä eikä ohjelmointityökaluja nuoren harrastajan käden ulottuvilla, mutta polte ymmärtää, miten koneet toimivat, oli kova. Matti vietti paljon aikaa kirjastossa perehtyen tietokoneiden sielunelämään ja miten konetta käskytetään. Illat kuluivat ohjelmointia harrastaessa niillä työkaluilla, mitkä kulloinkin olivat saatavilla.

Kun Matti vuonna 1994 kirjoitti ylioppilaaksi, hän työskenteli opintojen ohella talonmiehenä. Kaiken vapaa-aikansa hän käytti ohjelmoinnin ja erilaisten ohjelmointikielten opiskeluun. Sekä opettajat että omat vanhemmat odottivat uran urkenevan joko kirjailijan tai toimittajan työssä, mutta Matille oli selvää, että ylioppilaaksi päästyä ATK-ala on se, mihin hän halusi pyrkiä.

Lukion jälkeen Matti haki Helsingin teknilliseen oppilaitokseen lukemaan automaatiotekniikkaa, koska johonkin oli mentävä opiskelemaan. Talonmiehen työt saivat jäädä ja vuonna 1995 Matti aloitti opinnot, jotka eivät kuitenkaan tuntuneet omalta jutulta. Koulutus sisälsi kuitenkin ohjelmointikurssejakin, jotka osaltaan pitivät Matin motivaatiota yllä. Opiskelujen ohella Matti toimi IT-assistenttina ja isänsä yrityksessä mikrotukihenkilönä.

Control CAD Oy, joka oli teollisuuden prosessisäädön optimointiin erikoistunut yritys, haki kesätyöntekijöitä opiston ilmoitustaululla. Vuonna 1998 Matti pääsi Control CAD:lle kesätöihin ohjelmoijaksi ja tavallaan unohtui sinne töihin. Pari vuotta myöhemmin, kun Metso osti Control CAD Oy:n, siirtyi Matti kaupan mukana Metsolle digitaalisten venttiiliohjaimien tuotekehitykseen. Metsolla Matilla kuluikin sitten pari vuosikymmentä. Siellä Matti eteni lopulta PC-softan pääsuunnittelijaksi vuosien varrella kertyneen laajan konfigurointi- ja diagnostiikkasovelluskokemuksen ansiosta. Pääsuunnittelijana Matin vastuulla oli tuotteiden ohjelmistojen kehitys sekä useiden erilaisten tuotteiden ylläpito- ja kehitysprojektien projektipäällikkönä toimiminen. Projektipäällikön tehtävistä Matti saikin usein positiivista palautetta jämptiydestä, järjestelmällisyydestä ja siitä, että vie asiat päätökseen.

Metsolla pääsuunnittelijan rooli kuitenkin osoittautui ajan myötä umpikujaksi. Hirveästi liikkumavaraa ja etenemissuuntia jo tutuksi tulleen oman tontin ulkopuolelle ei oikein ollut tarjolla. Se sai Matin miettimään, haluaako hän tätä tehdä loppuelämänsä. Sattumalta Philips haki Radiation Oncology -tuotekehitysyksikköönsä kokeneita tuotekehitysihmisiä. Vanha tuttava Philipsiltä onnistui houkuttelemaan Matin hakemaan paikkaa. Näin Matti päätyi vuonna 2019 Philipsille kehittämään työkaluja syövän hoitoon magneettikuvauslaitteiden avulla.

Philipsillä vierähtikin kaksi vuotta lääkinnällisten laitteiden mielenkiintoisessa maailmassa sovelluskehityksen sekä automaatio- ja manuaalitestauksen parissa. Kun Philips päätti yllättäen siirtää koko tuotekehitysyksikkönsä pois Suomesta, oli Matti jälleen uuden edessä ja mielessä alkoi pyörimään ajatus siitä, että hän lopettaisi tuotekehityskoodarin hommat ja tekisi vaihteeksi jotain muuta.

Testiautomaation maailma kiehtoi Mattia ja hän sai esimieheltään vinkin olla yhteydessä entiseen kollegaansa, Ouron Martaan, joka oli vaihtanut ohjelmoinnista testiautomaatioon. Keskustelu kääntyikin lopulta siihen, että Marta tiedusteli Matin halukkuutta liittyä Ouron porukkaan ja loppu on historiaa. Martan lisäksi Ouron tiimistä löytyi muitakin vanhoja tuttuja, mikä vain vahvisti Matin päätöstä siirtyä Ourolle.

Mikä IT-alassa on parasta?

Matin mielestä IT-alalla työskentelyssä parasta on se, että ohjelmointityö ei ole niinkään konkreettisten asioiden muokkausta, oli kyse sitten softakehityksestä tai testauksesta, vaan työ on bittiavaruudessa, jossa fysiikan lainalaisuudet eivät rajoita niin paljon luovuutta. Tietokoneen avulla voi tehdä asioita, joita ei voi konkreettisesti tehdä käsin eikä tarvitse siirrellä raskaita asioita paikasta toiseen. Luovuus pelaa isompaa roolia, saa kehittää uusia ratkaisuja ongelmiin. Tietokoneen avulla voi mahdottoman muuttaa mahdolliseksi.

Mikä sai lähtemään Ourolle?

Matin mielessä pitkään kypsynyt ajatus siitä, että tuotekehityksessä itse lopputuotteen ohjelmointi ei ole ehkä se, mitä hän lopulta haluaa koko loppuelämänsä tehdä, sai hänet ajattelemaan, että testaajana työskenteleminen voisi olla palkitsevampaa. Testauksessa kuitenkin sekä vuosien mittaan kertynyt kokemus että ohjelmointitaidot kuitenkin ovat myös oleellisia. Ourolla oli sopivasti tarve testaajalle ja Ouron luotto Matin kykyihin oli kova.

Ourossa Matin mielestä on ollut mukavaa se, että toiminta pyritään pitämään työntekijälähtöisenä ja inhimillisenä. Ourolla ollaan yhtä suurta perhettä ja se kantaa. Ollaan aidosti välittömiä ja tunnetaan toisemme. Vaikka työskennellään eri asiakasorganisaatioissa ja tiimeissä, pidetään silti Ouro-identiteetistä kiinni. Matin mielestä pienen firman etu on myös se, että saa osallistua kasvuun ja kehitykseen ja niiden mukanaan tuomiin aktiviteetteihin.

Kuka on Matti työn ulkopuolella?

Vapaa-ajallaan Matti pelaa tietokonepelejä sekä yksin että muiden Ourolaisten ja kavereidensa kanssa. Valokuvaus on ollut elämän mittainen harrastus ja Matti osaakin mm. sujuvasti kehittää mustavalko- ja värifilmit, vaikka digitaalikamerat ovatkin vieneet mennessään. Mieleisintä Matille on luontokuvaus. Vapaa-aikaan kuuluu myös työhön liittyviä aspekteja, Matti lukee paljon tietojenkäsittelytieteen historiaan liittyvää kirjallisuutta. Matin vapaa-aikaa ilahduttavat lisäksi perheeseen kuuluvat kaksi Corgia.

 

 

Valikko