Perfect match

Ouron ensimmäinen virallinen rekrytointikampanja polkaistiin käyntiin parisen viikkoa sitten. Avoimia paikkoja on ollut auki aiemminkin mutta tällä kertaa prosessia lähdettiin viemään eteenpäin isommin ja muissakin kanavissa kuin Ouron omilla koti- ja somesivuilla.

Ammatillisen substanssin lisäksi Ourolla etsitään tehtävään kaikin puolin sopivaa henkilöä. Mitä tarkoitetaan kaikin puolin sopivalla henkilöllä? Ourolaiset tunnetaan rentona työyhteisönä, jonka osaamista ohjaa vankka ammattitaito ja kokemus, kyky oppia ja omaksua uutta sekä toisten ihmisten kunnioittaminen ja arvostaminen.

Ourolle on tärkeää, että tuleva työntekijä sopii edellä mainittuun raamiin mutta tämä ei vielä riitä. Ouron tavoite on kaksisuuntainen. Ouron tavoitteena on, että tuleva työntekijä myös kokee, että Ouro on hänelle täydellinen valinta, niin ammatillisen osaamisen kehittämisen näkökulmasta kuin uralla etenemisenkin kannalta. Ja jotta tavoite olisi riittävän kunnianhimoinen, Ouroon joukkoon sopii, jos arvostaa mukavia työkavereita, rentoa ilmapiiriä ja työhyvinvointi kokonaisvaltaisesti on avainasemassa hakijan mielikuvassa ihannetyöpaikasta.

Pehmeiden arvojen lisäksi rekrytointi vaatii aina voimavaroja sekä aikaa ja jo siitäkin syystä on hyvä, että mahdollinen uusi työntekijä on niin sanotusti ”Perfect match”. Huono rekrytointi johtaa huonoon lopputulokseen, niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Yksi rekrytoinnin kulmakivistä tulisikin olla se, miten yritys pyrkii pitämään huolta siitä, että työntekijä viihtyy, kokee arvostusta sekä saa osaamiseensa nähden riittävän haastavia työtehtäviä, jotta mielenkiinto pysyy yllä. Puolin ja toisin.

Vaikka Ourolla haetaan rentoa tyyppiä, joka sopii porukkaan, tämä ei tarkoita sitä, etteikö hakija tai tuleva työntekijä saisi olla erilainen kuin muut tiimin jäsenet. Päinvastoin Ourolla uskotaan, että erilaisuus on rikkaus ja tiimin vahvuus on sen monimuotoisuudessa.

Covid-19 pandemia asettaa haasteensa myös rekrytoinnille ja sen vuoksi Ouro on päätynyt tekemään haastattelut Teamsin välityksellä, jotta kenenkään terveyttä ei vaarannettaisi.

Ouron ensimmäinen virallinen rekrytointikampanja on onnistunut odotettua paremmin ja Ourolaiset ovat olleet vilpittömän iloisia kaikista hakijoista mutta myös positiivisesta palautteesta, jota kampanjasta on saatu. Rekrytointikampanja on herättänyt kiinnostusta toivotulla tavalla ja sillä on saatu mukavasti lisättyä Ouron näkyvyyttäkin eri kanavissa.

Pääset jättämään hakemuksesi Ourolaiseksi täältä!

Lue Perfect Match Part 2.

Valikko