Ouron tarina

Ouron perustajan ja toimitusjohtajan, Antti Pohjosen haaveena oli aina ollut perustaa oma tietotekniikan alan yritys. Ajatus oman yrityksen perustamisesta lähti kytemään opiskelija-Antin mietteissä Brasilian auringon alla. Diplomi-insinööriopintojen ohessa Antti työskenteli sekä tietoliikennelaitteiden tuotekehityksen parissa että konsulttina muiden yritysten palveluksessa ja huomasi, ettei se ollut ihan sitä mitä hän elämältään halusi. Antti halusi luoda yrityksen, jossa perinteisen konsulttitalon toimintatapaa haastetaan. Hän huomasi, että asiakkaan ja toimittajan näkemykset eivät aina kohdanneet mutta työntekijät useimmiten pystyivät täyttämään nuo odotukset. Antin visiona oli yritys, jossa tärkeimpiä elementtejä olisivat työntekijöiden työhyvinvointi, kouluttautuminen ja urakehitys. 

Ouro syntyy

Ouro sai alkunsa ja näki päivänvalon elokuussa vuonna 2019. Antti oli aiemmin perustanut vastaavanlaisen testiautomaatioon, ohjelmistoautomaatioon ja ohjelmistotuotekehityksen kehittämiseen keskittyvän yrityksen, Omenian. Kun Omenia myytiin Siili Solutions Oyj:lle vuonna 2017, Antti jäi työskentelemään muiden omenialaisten kanssa Siilille.  

Muutama vuosi vierähti Siilillä, kunnes ajatus uuden oman yrityksen perustamisesta alkoi jälleen jyskyttämään Antin takaraivossa. Työskentely isommassa organisaatiossa ei tuntunut omalta, vaan pienyrityksen ketteryys ja vapaus luoda sekä kehittää omia prosesseja tuntui houkuttelevammalta. Muilla vanhoilla Omenia-kollegoilla oli samankaltaiset tuntemukset ja kun asiakasyritykset osoittivat kiinnostusta jatkaa aiemmin niin hyvin sujunutta yhteistyötä Antin kanssa, päätöstä ei ollut vaikea tehdä.  

Tarina Ouron nimen takana

Ouron nimeä pohdittaessa Antin ajatukset palasivat jälleen Brasilian auringon alle ja siellä puhuttuun portugalin kieleen. Nimi Ouro on siis portugalia, ja tarkoittaa suomeksi kultaa.  

Kun Ouro oli perustettu, Antti tiedusteli muutamien vanhojen kollegoidensa halukkuutta lähteä mukaan luomaan uutta yritystä, ja niin Ouro sai alkunsa. Ouron nykyinen talouspäällikkö Markku Lauronen on ollut mukana toiminnassa alusta saakka, samoin kuin Software Automation Specialistit Eeva Terkki ja Riikka Jokinen. Janne Holm, Software Automation Developer liittyi osakkaaksi hieman myöhemmin. Elokuun 2019 perustamisen jälkeen Ouro-perhe on kasvanut siten, että tätä kirjoittaessa maaliskuussa 2022, ourolaisia on 11.  

Ouron kulttuuri, visio, missio ja arvot

Antin visiona on aina ollut luoda parempaa työelämää kaikille: asiakkaille, yhteistyökumppaneille, asiakkaiden työntekijöille, kilpailijoiden työntekijöille sekä tietysti myös Ourolaisille. Antti ajattelee, että yhteistyö toimii asiakkailla paremmin, kun kaikki ovat tyytyväisiä työssään. Parempi työelämä pitää sisällään myös toimivat ja räätälöidyt ratkaisut asiakkaille sekä oppivan ja hyvinvoivan työympäristön työntekijöille, ei vain yrityksen perustajalle. Työympäristön, jossa työkaverit ovat mukavia ja työilmapiiri rento.  

Ourolla ajatellaan, että rento työilmapiiri syntyy merkityksellisestä työstä, jolla on tarkoitus. Hyvä työelämä pitää sisällään itsemääräämisoikeuden: ajasta ja paikasta riippumattoman työn, joustavuuden, taloudellisen riippumattomuuden, kilpailukykyiset palkat, huippuluokkaiset työvälineet ja mielenkiintoiset projektit. 

Asiakaslähtöisyys, toisten kunnioitus, uudistuminen ja työhyvinvointi ovat arvomaailmassa korkealla. Töissä pitää olla kivaa! 

Missiona on työelämä, jossa työntekijät viihtyvät, jokaiselle tarjotaan oikea määrä haasteita ja mielenkiintoisia tehtäviä. Kaikki pääsevät osallistumaan yrityksen ja työelämän kehittämiseen juuri heille sopivilla tavoilla sekä työmäärällä. Ouron ja sidosryhmien välillä vallitsee hyvä yhteistyön ja tekemisen henki. 

Visionamme on rakentaa toimivia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa ja pyrkiä erinomaiseen asiakaskokemukseen. 

Blogin kirjoittaja on Ouron Human Relations & Social Media Specialist Mari Tarkiainen

 

 

 

 

 

Valikko