Tietosuojaseloste

Päivitetty 1.7.2021

Rekisterinpitäjä 

Ouro Solutions Oy, Mannerheimintie 12 B, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 3014840-1 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:  

Markku Lauronen
tietosuoja@ouro.fi  

Asiakasrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Käsittelemme asiakkaan yhteyshenkilön henkilötietoja asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja Ouro Solutions Oy:n välinen asiakassuhde. 

Mitä henkilötietoja käsittelemme 

Tallennettavia tietoja ovat asiakkaan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset muut tarpeelliset yhteystiedot. 

Henkilötietojen lähde on asiakasorganisaatio tai asiakasorganisaation yhteyshenkilö itse. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissä niin kauan kuin rekisteröity toimii yhteyshenkilönä Ouro Solutions Oy:n asiakasorganisaatiossa. 

 

Työnhakijarekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Käsittelemme työnhakijan henkilötietoja rekrytointisuhteen hoitamiseen ja rekrytointiprosessin toteuttamiseen ja seurantaan. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on työnhakijan ja Ouro Solutions Oy:n välinen suhde. 

Mitä henkilötietoja käsittelemme 

Tallennettavia tietoja ovat työnhakijan: 

 • identifiointitiedot (nimi, syntymäaika) 
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)  
 • koulutustaustaan ja työhistoriaan liittyvät tiedot 
 • työhön liittyvään osaamiseen liittyvät tiedot 
 • rekrytointiprosessiin liittyvät tiedot 
 • muut tiedot, jotka työnhakija on toimittanut hakemuksen tai CV:n muodossa 

Henkilötietojen lähteenä ovat työnhakija itse sekä työnhakijan suostumuksella hänen ilmoittamansa suosittelijat. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Säilytämme hakuprosessiin liittyviä tietoja 6 kuukautta hakuprosessin päättymisen jälkeen. Säilytämme hakemus- ja cv-tietoja kaksi vuotta hakemusten vastaanottamisen jälkeen. 

 

Markkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Käsittelemme markkinointirekisterin henkilötietoja suoramarkkinointia varten.  

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus.  

Mitä henkilötietoja käsittelemme 

Tallennettavia tietoja ovat rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  

Henkilötietojen lähde on rekisteröidyn itse täyttämä yhteydenottolomake Ouro Solutions Oy:n nettisivuilla. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Säilytämme markkinointirekisterin tietoja niin kauan kuin rekisteröidyn suostumus tietojen käsittelyyn on voimassa. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn markkinointirekisterissä milloin tahansa lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen, joka on tämän tietosuojaselosteen alussa. 

 

Tapahtumarekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Käsittelemme Ouro Solutions Oy:n tapahtumien vieraiden henkilötietoja tapahtumien organisointia ja tapahtumakutsujen lähettämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus. 

Mitä henkilötietoja käsittelemme 

Tallennettavia tietoja ovat tapahtumavieraan yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, kotiosoite), tieto rekisteröidyn osallistumisesta tapahtumaan sekä ruokailuun liittyvät tiedot, kuten erityisruokavaliot. 

Henkilötietojen lähde on rekisteröity itse. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Säilytämme tapahtumarekisterin tietoja tapahtuman järjestämisen ajan, ja tiedot poistetaan tapahtuman jälkeen. Jos rekisteröidyltä on saatu suostumus, rekisteröidyn yhteystietoja säilytetään seuraavien tapahtumien järjestämistä varten.  

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn tapahtumarekisterissä milloin tahansa lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen, joka on tämän tietosuojaselosteen alussa. 

 

Nettisivusto ja evästeet 

Käytämme nettisivuilla evästeitä parantamaan asiakaskokemusta ja keräämään tilastotietoa kävijöistä, jotta palveluita ja markkinointia voidaan paremmin kohdentaa. Nettisivujen käytön analysoinnissa käytämme Google Analyticsia (www.google.com). Evästeissä ja analytiikkapalveluihin tallentuvia tietoja ovat tietokoneen IP-osoite, selaimen versiotiedot, Ouro Solutions Oy:n nettisivuilla tehty selauskäyttäytyminen (kuten napin painallus, sivun valinta, skrollaus) ja vastaavat, joista muodostetaan yleistä tilastotietoa palvelun tason seurantaan ja parantamiseen asiakkaiden eduksi. 

Hyväksymällä evästeet sivukävijä suostuu evästetiedon tallennukseen. Jos evästekäytäntöä ei hyväksytä, sivukävijä voi halutessaan ottaa evästeet pois käytöstä sivuston evästebannerin avulla. Sivukävijä voi myös poistaa evästeet käytöstä nettisivuilla oman selaimensa asetusten kautta tai lopettaa sivujen selaamisen. 

Muu tietoturva nettisivuilla 

Nettisivulla käytetään SSL-suojausta (https://) joten kaikki tieto kulkee salattuna selaimen ja palvelimen välillä. Näin ollen esim. lomakkeella lähetetyt tiedot ovat turvallisesti salattuja yleisen käytänteen mukaisesti. 

Nettisivujen tietoturvasta huolehditaan säännöllisellä seurannalla ja tarvittavin tietoturvapäivityksin. 

 

Tietojen luovutus 

Tietoja käsittelee Ouro Solutions Oy:n henkilökunta, ja hyödynnämme tietojen käsittelyssä yhteistyökumppaneidemme palveluita. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Pyrimme valitsemaan palveluntarjoajat, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Tapauksissa, joissa tämä ei ole mahdollista, valitsemme palveluntarjoajan, joka noudattaa tietosuoja-asetusta. 

 

Tietojen suojaus ja tietoturva 

Tietoja säilytetään ja lähetetään vain salatulla yhteydellä. Rekistereiden tiedot on suojattu ja järjestelmissä käytetään rajattuja käyttöoikeuksia sekä noudatetaan muita hyviä tietoturvakäytänteitä. 

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Ouro Solutions Oy ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

 • saada pääsy tietoihinsa
 • vastustaa tietojensa käsittelyä 
 • oikaista häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot 
 • poistaa häntä koskevat tiedot ja tulla unohdetuksi 
 • rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä 
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

Tietosuojaan ja rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, jonka tiedot ovat tämän tietosuojaselosteen alussa. Pyynnön todennusta helpottaa, jos yhteydenotto tehdään samasta sähköpostiosoitteesta kuin mikä rekisteriin on tallennettu. Kun rekisteröity käyttää tietosuojaoikeuksiaan, voimme tarvittaessa pyytää häneltä lisätietoja rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. 

Valikko